Welkom


ThermoGIS is een openbaar, web-based geografisch informatie systeem dat de regionale potentie van geothermie weergeeft in Nederland aan hand van een aantal kaarten van de ondergrond. Geothermie is een samenvoeging van het Griekse ‘geo’(aarde) en ‘thermos’(warmte) en wordt ook wel aardwarmte genoemd. Het is een hernieuwbare energiebron, die niet weers- of seizoenafhankelijk is.

Het belangrijkste doel van ThermoGIS is het ondersteunen van bedrijfsleven en overheden bij het ontwikkelen van winning van aardwarmte uit de Nederlandse ondergrond. Wil je gebruikmaken van aardwarmte en/of wil je weten waar geothermie kansrijk is? Ben je geïnteresseerd in het landelijke geothermiepotentieel? ThermoGIS kan hierbij helpen.

ThermoGIS wordt ontwikkeld door de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO (GDN-TNO). Bij de ontwikkeling wordt gebruikgemaakt van kennis en gegevens van de ondergrond, die via NLOG beschikbaar zijn. ThermoGIS wordt continu geactualiseerd, uitgebreid en verbeterd waar nodig. Je leest hier alles over bij ‘Nieuwe Ontwikkelingen’.

ThermoGIS is uniek in Nederland en het buitenland. Het vertaalt geologische data en kennis naar een model van de ondergrond. Het laat kaarten van de diepte, dikte, permeabiliteit en temperatuur van gesteentelagen zien, waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen kan worden.
Het geothermisch potentieel is berekend met behulp van een technisch-economische rekenmodule. Deze houdt rekening met zowel technische (hoeveel warmte kan geproduceerd worden) als economische aspecten (wat kost het).

De geothermische potentiekaarten van Nederland kunnen bekeken worden met de Mapviewer (zie de Tips & tricks pagina voor hulp bij het navigeren met de Mapviewer).
De potentiekaarten laten onder meer zien wat het te behalen debiet kan zijn, maar ook de temperatuur van het productiewater of het geothermisch vermogen. Ten slotte geven ze aan wat, bij benadering, de kosten zijn ten opzichte van het SDE-basisbedrag.

economisch potentieel overzicht
Economisch potentieel overzicht

Met het ‘Berekening-tabblad’ van de Mapviewer kan de geothermische potentie berekend worden voor een specifieke locatie. De belangrijkste parameters kunnen worden aangepast om de invloed ervan op de berekening te zien. De pagina Technische informatie legt uit hoe de geothermische potentiekaarten tot stand zijn gekomen. De kaarten zijn publiek beschikbaar en kunnen hier worden opgevraagd.

Randvoorwaarden


ThermoGIS toont alleen aardlagen met reële potentie voor geothermie. De natuurlijke eigenschappen van deze aardlagen, ook wel aquifers genoemd, zijn gunstig genoeg om voldoende water te kunnen onttrekken. Het in kaart brengen van aardlagen is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens en datadichtheid. Het is daarom mogelijk dat bepaalde lagen niet in ThermoGIS opgenomen zijn, omdat er onvoldoende over bekend is. De kaarten in ThermoGIS zijn gekarteerd en gemodelleerd op regionale schaal. Lokaal kunnen de getoonde waarden daarom afwijken van de werkelijkheid.

Zodra er nieuwe gegevens beschikbaar komen, zoals bijvoorbeeld uit het SCAN-programma, kunnen de kaartbeelden veranderen. GDN-TNO streeft ernaar om de kaarten in ThermoGIS regelmatig te actualiseren.