⚠️ Gepland onderhoud in weekenden en avonden van september en oktober

In de weekenden – en deels ook in de avonden - van september en oktober is ThermoGIS tijdelijk niet of beperkt beschikbaar vanwege verhuizing naar onze nieuwe servers. Dit onderhoud vindt plaats tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 8.00 uur en deels op andere dagen na werktijd. Onze excuses voor het ongemak.

10 jaar ThermoGIS

Welkom


Aardwarmte is een duurzame energiebron en een uitstekend alternatief om op een duurzame wijze woningen en kassen te verwarmen of elektriciteit op te wekken. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, heeft veel voordelen. Het is duurzaam, nagenoeg CO2-emissie vrij, 24 uur per dag beschikbaar, onafhankelijk van fluctuaties in de olieprijs en de installaties vallen niet op in het straatbeeld.

Dat de ondergrond van Nederland voldoende kansen biedt voor geothermiewinning blijkt wel uit de vele haalbaarheidsonderzoeken en boringen die op het ogenblik gaande zijn. Wilt u ook graag gebruik maken van aardwarmte en wilt u weten of geothermie op uw locatie mogelijk is? Of bent u juist geïnteresseerd in het landelijke geothermiepotentieel? ThermoGIS kan u hierbij helpen!

Wat is ThermoGIS?


ThermoGIS is een publiek web-based geografisch informatie systeem met als belangrijkste doel het bedrijfsleven en overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen van winning van aardwarmte uit de Nederlandse ondergrond. TNO heeft bij de ontwikkeling van ThermoGIS de grote rijkdom aan ondergrondse gegevens en haar ruime kennis van de ondergrond benut.

ThermoGIS stelt kaarten beschikbaar van de diepte, dikte, permeabiliteit en temperatuur van potentiële aquifers in Nederland. Het geothermisch potentieel wordt berekend met behulp van een geïntegreerde stochastische techno-economische rekenmodule. De belangrijkste uitkomsten zijn geothermische potentiekaarten van Nederland die bekeken kunnen worden in de Mapviewer (Mapviewer informatie). In het Berekening tabblad kan de berekening opnieuw gedaan worden voor een specifieke locatie, met aanpassing van bepaalde essentiële parameters door de gebruiker.

Een Introductie in geothermie en meer gedetailleerde Technische informatie leggen uit hoe de kaarten tot stand zijn gekomen. De ThermoGIS data is publiek beschikbaar en kan worden gedownload.

Beperkingen


In ThermoGIS worden alleen die aardlagen getoond waarbij een reële kans bestaat dat de natuurlijke eigenschappen van de aardlaag gunstig genoeg zijn om voldoende water te kunnen onttrekken. Het in kaart kunnen brengen van aardlagen is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens en datadichtheid. Het is daarom mogelijk dat bepaalde lagen niet in ThermoGIS opgenomen zijn, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende over bekend is. De kaarten in ThermoGIS zijn gekarteerd en gemodelleerd op regionale schaal. Lokaal kunnen de getoonde waarden daarom afwijken van de werkelijkheid.

Door nieuwe gegevens van de ondergrond zal het huidige kaartbeeld aan verandering onderhevig zijn. TNO streeft er naar om de kaarten in ThermoGIS regelmatig te updaten wat resulteert in meerdere versies.