Mapviewer Informatie

De mapviewer is een interactieve kaart met informatie over geothermie in Nederland. Er kan informatie worden opgevraagd via 5 tabbladen:

  • Overzicht: algemene geothermische kaarten
  • Gedetailleerd: geothermische kaarten per ondergrondse laag
  • Thematisch: geothermie vergunningen, olie en gas vergunningen en velden, put en seismiek locaties, warmtenet locaties, etc
  • Selectie: gegevens voor een specifieke locatie
  • Berekening: alternatieve berekening voor een geselecteerde locatie, mogelijkheid tot aanpassen van bepaalde parameters

Bij tips&tricks staan aanwijzingen voor het gebruik van de mapviewer.