Temperatuurmodel

Nieuwe geologische en programmeer-technische inzichten zijn verwerkt die leiden tot een geactualiseerde temperatuurinschatting (Békési et al., in prep.). Daarbij zijn alle beschikbare temperatuurmetingen uit boringen gebruikt, zowel van oude als recente olie- en gasboringen en recente geothermieboringen. Deze temperatuurdata zijn vervolgens gebruikt om het model mee de kalibreren, waarvoor een verbeterde data-assimilatie methode is toegepast. De hoger dan verwachte temperaturen aangetroffen in het Dinantian in de boring Luttelgeest 01 kunnen verklaard worden door warmtetransport door convectie in het carbonaat platform rond Luttelgeest (Lipsey et al., 2016). Deze convectie kan benaderd worden door een zogenaamde pseudo-convectie methode, waarbij de convectie laag gemarkeerd is door een hoger dan natuurlijk thermische geleidingscoëfficiënt.