Nieuwe ontwikkelingen

Als ontwikkelaar en beheerder van ThermoGIS werkt TNO naast voortdurende actualisatie ook aan de uitbreiding en verbetering ervan. Er zijn bijvoorbeeld aquifers (watervoerende aardlagen met reële potentie voor geothermie), die nog niet in ThermoGis zijn opgenomen, omdat hieruit op dit moment nog geen aardwarmte wordt gewonnen, maar mogelijk wel in de nabije toekomst. Andere voorbeelden zijn toekomstige ontwikkelingen van warmte-opslag, of toepassingsvormen van het gebruik van aardwarmte, anders dan ‘direct heat’, zoals koeling en elektriciteitsproductie.

TNO streeft ernaar nieuwe ontwikkelingen, en de resultaten van nieuw onderzoek met betrekking tot bovenstaande voorbeelden, op termijn beschikbaar te maken via het ThermoGIS-portaal. Deze pagina laat een aantal voorlopige resultaten zien.

Ondiepe geothermie in de Formatie van Breda

De geothermische potentie van de Breda Formatie is nog niet opgenomen in ThermoGIS. Deze eenheid ligt meestal relatief ondiep, en is daarom te koel. Bovendien zou op veel plaatsen de doorlatendheid te slecht zijn.
Recent onderzoek binnen het WarmingUP-project laat echter zien dat zowel de diepte als doorlatendheid op sommige plaatsen relatief gunstig zijn. Dit kan andere inzichten bieden. De resultaten van het recente WarmingUP-onderzoek staan hier beschreven.

Hoge-temperatuuropslag (HTO)

Het doel van hoge-temperatuuropslag is om overtollige warmte (beschikbaar in zomer bijvoorbeeld, als de warmtevraag laag is) tijdelijk op te slaan in de ondiepe ondergrond. De opgeslagen warmte kan later weer worden geproduceerd en gebruikt, bijvoorbeeld in de winter, wanneer de warmtevraag groot is. Hoewel het HTO-concept al decennia oud is, bestaan in Nederland nog weinig werkende installaties. In Middenmeer ( HeatStore project), en in Nesselande (WarmingUP project) zijn en worden HTO-installaties ontwikkeld.

Het berekenen van warmtepotentie van de ondergrond voor HTO is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met diepe geothermie. Diepte, dikte en doorlatendheid van de aquifer zijn belangrijke overeenkomstige factoren. Er zijn echter ook grote verschillen. Op dit moment ontwikkelt TNO software om de potentie van de ondergrond voor HTO te berekenen. De eerste resultaten zijn hier te zien.

Elektriciteit en koeling

In Nederland wordt geothermische warmte meestal gebruikt om kassen, warmtenetwerken of kantoorgebouwen te verwarmen. Het is echter ook mogelijk om met behulp van aardwarmte elektriciteit te produceren, of gebouwen te koelen. De ThermoGIS rekenmodule is onlangs uitgebreid met mogelijkheden om dit te berekenen. Zodra de eerste resultaten beschikbaar zijn, worden ze via ThermoGIS gepubliceerd.

Warmtepompen

In de ThermoGIS Mapviewer bestaat al de mogelijkheid om te bekijken in hoeverre de toevoeging van een warmtepomp het geothermisch vermogen en rendement van een geothermie doublet kan verbeteren. TNO heeft de manier waarop deze warmtepompberekening wordt uitgevoerd verbeterd. De eerste resultaten worden spoedig toegevoegd en gepubliceerd op het ThermoGIS portaal.