Publicaties

Publicaties

De technische informatie op deze website beschrijft ThermoGIS v2.0 in een notendop. Aan een uitgebreide rapportage wordt nog gewerkt. De oude versie ThermoGIS v1.2, die op bepaalde punten significant verschilt van v2.0, is uitgebreid beschreven in een aantal publicaties in het Netherlands Journal of Geosciences:

Subsurface temperature of the onshore Netherlands: new temperature dataset and modelling
D. Bonté, J.-D. van Wees & J.M. Verweij
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 91–4, 491-515, 2012

Reservoir characterisation of aquifers for direct heat production: Methodology and screening of the potential reservoirs for the Netherlands
M.P.D. Pluymaekers, L. Kramers, J.-D. van Wees, A. Kronimus, S. Nelskamp, T. Boxem & D. Bonté
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 91–4, 621-636, 2012

Direct heat resource assessment and subsurface information systems for geothermal aquifers; the Dutch perspective
L. Kramers, J.-D. van Wees, M.P.D. Pluymaekers, A. Kronimus & T. Boxem
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 91–4, 637-649, 2012

Geothermal aquifer performance assessment for direct heat production – Methodology and application to Rotliegend aquifers
J.-D. van Wees, A. Kronimus, M. van Putten, M.P.D. Pluymaekers, H. Mijnlieff, P. van Hooff, A. Obdam & L. Kramers
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 91–4, 651-665, 2012

DoubletCalc

DoubletCalc is een programma waarmee een indicatief vermogen van een geothermiedoublet berekend kan worden. DoubletCalc-berekeningen vormen de basis van ThermoGIS.

DoubletCalc (NLOG.nl)

B1T model voor 1D temperatuur en rheologische reconstructie

Om inzicht te krijgen in de thermische eigenschappen en mechanische sterkte die verwacht kan worden in verschillende bekken-settings, korst-geometrieën en thermo-tectonische ouderdommen is een generieke database met eigenschappen ontwikkeld door de tabellen met thermische eigenschappen van Hantschel & Kauerauf (2009) en reologische eigenschappen van Tesauro et al. (2009) te combineren. Deze is vervolgens in een Excel spreadsheet gekoppeld aan een eenvoudig 1D thermo-mechanisch model.

A public domain model for 1D temperature and rheology construction in basement-sedimentary geothermal exploration: An application to the Spanish Central System and adjacent basins
J. Limberger, D. Bonté, G. de Vicente, F. Beekman, S. Cloetingh, J.-D. van Wees,
Acta Geodaetica et Geophysica, DOI: 10.1007/s40328-017-0197-5, 2017

Modelbeschrijving: B1T.pdf 
Excel-model: B1T.xlsx