Algemene Informatie

Aardwarmte is een duurzame energiebron en een uitstekend alternatief om op een duurzame wijze woningen en kassen te verwarmen of elektriciteit op te wekken. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, heeft veel voordelen. Het is duurzaam, nagenoeg CO2-emissie vrij, 24 uur per dag beschikbaar, onafhankelijk van fluctuaties in de olieprijs en de installaties vallen niet op in het straatbeeld.

Dat de ondergrond van Nederland voldoende kansen biedt voor aardwarmtewinning blijkt wel uit de vele haalbaarheidsonderzoek en boringen die op het ogenblik gaande zijn. Wilt u ook graag gebruik maken van aardwarmte en wilt u weten of geothermie op uw locatie mogelijk is? Of bent u juist geĆÆnteresseerd in het landelijke aardwarmte potentieel? ThermoGIS kan u hierbij helpen!

Wat is ThermoGIS?


ThermoGIS is een softwarepakket dat door TNO ontwikkeld is met als belangrijkste doel het bedrijfsleven en overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen van aardwarmtewinning. TNO heeft hiervoor de grote rijkdom aan ondergrondse gegevens en haar ruime kennis van de ondergrond benut.

Beperkingen


In ThermoGIS worden alleen de aardlagen getoond waarbij een reƫle kans bestaat dat de natuurlijke eigenschappen van de aardlaag gunstig zijn om voldoende water te kunnen onttrekken. Het in kaart brengen van potentiele aardlagen is ook afhankelijk van beschikbare gegevens en datadichtheid. Het is daarom mogelijk dat enkele aardlagen niet in ThermoGIS aanwezig zijn, omdat er onvoldoende bekend is over de aardlaag. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stimulatietechnieken waarbij eventueel de doorlatendheid van een aardlaag verbeterd wordt.

De kaarten in ThermoGIS zijn regionaal gekarteerd en gemodelleerd. Op locatie kunnen de getoonde waarden afwijken van de werkelijkheid. Door nieuwe gegevens van de ondergrond zal het huidige kaartbeeld aan verandering onderhevig zijn. TNO streeft erna om de kaarten in ThermoGIS regelmatig te updaten.