Gedetailleerd tabblad

Weergave van eigenschappen (diepte, dikte. porositeit, permeabiliteit, netto-bruto, transmissiviteit, temperatuur) en kaarten van de geothermische potentie (debiet, vermogen, in situ warmte, mogelijk winbare warmte, economische potentie), per laag (aquifer).

Wanneer van een laag de porositeit, permeabiliteit of netto-bruto wordt getoond dan kan gekozen worden om ook de puntdata te laten zien op basis waarvan de kaart is gemaakt ('Toon puntdata')

Een klik op de kaart leidt naar het Selectie tabblad, waar een overzicht wordt gegeven van de eigenschappen en waarden van de geothermische potentie op de aangeklikte locatie , voor de geselecteerde aquifer.