Release ThermoGIS v2.0

01 oktober 2018
ThermoGIS logo

Vandaag is www.thermogis.nl bijgewerkt naar versie 2.0. Er hebben veranderingen plaatsgevonden aan de input kaarten, rekenmethodiek en website. Voor meer informatie zie ThermoGIS v2.0.