Berekening tabblad

Alternatieve berekening voor een geselecteerde locatie, bepaalde parameters kunnen worden aangepast.

Via een klik op een gedetailleerde kaart en vervolgens de 'Naar berekening' knop op het Selectie tabbblad, wordt de 'Geselecteerd' kolom gevuld. Met de pijl knop kunnen deze waarden worden overgezet naar de 'DoubletCalc1D' kolom. Met de 'Bereken' knop worden de output waarden berekend. Het is mogelijk de parameters te veranderen.

Waarschuwingen:

  • Als een P90 of P10 waarschijnlijkheid geselecteerd is, zullen de berekende output eigenschappen niet overeen komen met de ThermoGIS waarden in de kolom 'Geselecteerd'. In de online berekening wordt de transmissiviteit berekend door de dikte met de permeabiliteit te vermenigvuldigen. In het geval van de P90 zal de P90 dikte vermenigvuldigd worden met de P90 permeabiliteit. De resulterende transmissiviteit is niet gelijk aan de P90 transmissiviteit. In de ThermoGIS berekening worden de onzekerheden in dikte en permeabiliteit mee genomen om stochastisch een P90 transmissiviteit te berekenen. Door deze verschillende methodes zullen de uitkomsten niet overeen komen.
  • Als het warmtepomp scenario geselecteerd is zal het berekende vermogen niet overeen komen met het ThermoGIS vermogen in de kolom 'Geselecteerd'. De warmtepomp optie is niet beschikbaar in de online rekentool. Vandaar dat het berekende vermogen lager zal zijn.