Van idee tot realisatie

Tussen het idee om warmte uit de aarde te gebruiken als energiebron en de daadwerkelijke realisatie van warmtewinning liggen enkele jaren. Het realiseren van een geothermiesysteem vereist een gedegen geologisch onderzoek. Dit onderzoek is nodig om aan te tonen dat er op een specifieke locatie een geschikt watervoerend pakket in de ondergrond aanwezig is dat het gewenste vermogen kan leveren en de grote investering rechtvaardigt.

Het maken van boorgaten is de grootste kostenpost bij een geothermieproject. Voor een financieel gezond en succesvol project is het daarom belangrijk om geologische onzekerheden zoveel mogelijk te beperken. Een beperking van de technische risico’s tijdens het boren draagt hier eveneens aan bij. Het geologisch onderzoek is er dus vooral op gericht om de kans op een succesvol geothermiesysteem te vergroten en de technische en financiële risico’s te beperken.

Voor het hele traject van idee naar realisatie is een aantal vergunningen vereist. De opsporing en winning van warmte dieper dan 500 m vallen onder de Mijnbouwwet waarbij het Ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag is en de vergunningen verleent. Ook zijn er milieu- en veiligheidsvergunningen nodig van gemeente en/of provincie. Zie voor een kort overzicht onderstaande figuur. Voor meer informatie zie o.a. www.NLOG.nl of www.SodM.nl.

Verschillende fasen die in een geothermieproject doorlopen worden

Verschillende fasen die in een aardwarmteproject doorlopen worden