Databeschikbaarheidskaarten

Voor grote delen van Nederland zijn voldoende ondergrondgegevens beschikbaar om de geothermische potentie te kunnen bepalen. De gebieden met weinig beschikbare ondergrondgegevens worden beschreven in het rapport ‘Kader voor exploratiewerkprogramma geothermie in gebieden met lage datadichtheid’ van EBN en TNO uit 2017. In sommige gevallen is de schaarse informatie in deze gebieden toch voldoende om de geothermische potentie van een aquifer te kunnen schatten. Het West-Nederlandbekken is een voorbeeld waar met grote zekerheid kan worden gesteld dat het Rotliegend een lage geothermische potentie heeft door de beperkte dikte en grote maximale begravingsdiepte. In de provincie Utrecht is de potentie van het Rotliegend juist heel onzeker vanwege de onbekende maximale begravingsdiepte ondanks de gunstige diepte (ongeveer 2000 meter) en een dikte van lokaal meer dan 100 meter. 

Als indicatie voor de onzekerheid van de potentie is voor elke aquifer een databeschikbaarheidskaart gegenereerd. Gebieden met een lage datadichtheid kunnen mogelijk toch interessant zijn ondanks een lage berekende geothermische potentie. Klassen zijn gedefinieerd op basis van beschikbare data. Hoe lager de waarde van de klasse, hoe groter de onzekerheid van de ondergrondparameters:

 • Klasse 5: 3D-seismiek  
 • Klasse 4: digitale 2D-seismiek > 1980 (betrouwbaar) 
 • Klasse 2: digitale 2D-seismiek <= 1980 (matig betrouwbaar) 
 • Klasse 4: binnen een straal van vier kilometer rondom putten waarin de aquifer is aangeboord 

Als er in een gebied zowel 3D- als 2D-seismiek aanwezig is, geldt de klasse van de 3D-seismiek. Vervolgens worden de klassen van de seismiek (klasse 5, 4 of 2) en putten (klasse 4) bij elkaar opgeteld, waardoor de categorische kaart ontstaat. De mogelijke combinaties zijn dan:

 • 9: 3D-seismiek (klasse 5) + boring (klasse 4)
 • 8: 2D-seismiek > 1980 (klasse 4) + boring (klasse 4)
 • 6: digitale 2D-seismiek <= 1980 (klasse 2) + boring (klasse 4)
 • 5: 3D-seismiek (klasse 5)
 • 4: digitale 2D-seismiek > 1980 (klasse 4) of boring (klasse 4)
 • 2: digitale 2D-seismiek <= 1980 (klasse 2)
 • 0: geen data