ThermoGIS v2.3, april

De belangrijkste wijzigingen in de onderliggende kaarten voor de v2.3 release van april zijn:

  • De belangrijkste wijzigingen in de onderliggende kaarten voor de v2.3 release van april zijn.
    In de put bij Jutphaas komen zowel het Rotliegend als het Trias tweemaal voor: op geringe diepte (tussen 1290 en 1660 meter) en diep begraven (tussen 3290 en 2740 meter). In tegenstelling tot de diepere voorkomens hebben de ondiepere voorkomens relatief gunstige aquifereigenschappen en daarom een betere potentie. ThermoGIS staat slechts één potentieel per aquifer per locatie toe. In ThermoGIS v2.2 werden ten onrechte de diepere voorkomens en aquifereigenschappengebruikt. Dit is gecorrigeerd in deze update. De relevante kaarten laten een verbeterd potentieel zien in de Rotliegend en Trias bij Utrecht;
  • Het verwachte geothermische potentieel van het Rotliegend en het Trias rond Barneveld is verbeterd.
    De Barneveldput loopt door een grote breuk die zowel de basis van het Rotliegend als het Trias ongeveer 700 meter verplaatst. Beide aquifers zijn in het ondieper gelegen breukblok (hanging wall) aangeboord. Vanwege de lage ruimtelijke resolutie van de ThermoGIS-rasters (1000 meter) werden lokale diepe rasterdieptes onjuist gecombineerd met de ondiepe aquifereigenschappen. Om dit te verhelpen, moest de put iets naar het noordoosten worden verplaatst.

Tot slot, zijn er diverse kleine wijzigingen aangebracht in de Mapviewer:

  • Kaarten laden nu aanzienlijk sneller;
  • De legenda's van verschillende kaarten zijn aangepast om de leesbaarheid te verbeteren;
  • The 'witte vlekken' kaarten, beschikbaar voor alle aquifers, zijn hernoemd naar databeschikbaarheidskaarten. Ook is de semi-transparante lay-out in grijstinten is vervangen met een beter leesbaar kleurenpalet van beige naar groen. Meer informatie over de databeschikbaarheidskaarten is hier te vinden..