ThermoGIS v1 - 2012

De eerste versie van ThermoGIS, v1, is door TNO ontwikkeld in 2012. Vanwege het uitkomen van de nieuwe versie zijn de kaarten van versie v1 niet meer actueel. De oude versie is echter voorlopig nog te raadplegen op het adres v1.thermogis.nl. Hier zijn bijvoorbeeld de GeoElec European Geothermal Potential en de ThermoGIS World applicaties te vinden.