Netto-bruto

De netto dikte van de aquifer is bepaald door de bruto dikte te vermenigvuldigen met een netto-bruto waarde. Door het tot op heden ontbreken van een betrouwbare, consistente netto-bruto dataset is er voor elk aquifer aan de hand van geologische inzichten en de betrouwbare data één netto-bruto waarde bepaald die voor de gehele aquifer toegepast wordt. De gezamenlijk genomen Delft Zandsteen en Alblasserdam laagpakketten vormen hierop een uitzondering. Op basis van een betrouwbare dataset is hiervoor een netto-bruto kaart gemaakt.