DoubletCalc1D

DoubletCalc1D is een door TNO ontwikkeld softwaretool dat op basis van een eenvoudig ondergrondmodel en een putontwerp berekent hoeveel water opgepompt kan worden bij een bepaald pompvermogen. De rekenmethode van DoubletCalc1D ligt ten grondslag aan het ThermoGIS rekenmodel dat hier wordt beschreven. De software en handleiding kunnen gedownload worden van de website www.nlog.nl/tools.

DoubletCalc1D - input
Figuur 5. DoubletCalc1D invoerscherm.

In het invulscherm (Figuur 5) worden aquifereigenschappen(diepte, dikte, permeabiliteit, netto-bruto verhouding en temperatuur), de eigenschappen van de pomp en doublet (retourtemperatuur, pompefficiƫntie, pompdruk), en het vereenvoudigde putontwerp ingevuld. Vervolgens wordt berekend welk debiet dit denkbeeldig doublet kan oppompen, wat, gegeven de retourtemperatuur, het geothermisch vermogen is, en, gegeven de pompefficiƫntie, de COP (coefficient of performance) (Figuur 6).

DoubletCalc1D vraagt bij de aquifer-eigenschappen niet alleen om de verwachte waarde, maar ook om een schatting van de minimale en maximale waarden. Hiermee wordt de onzekerheid van de parameterschatting in de berekeningen betrokken (met name permeabiliteit). Voor alle eigenschappen wordt hiermee een driehoeksverdeling geconstrueerd. Een groot aantal (>1000) berekeningen wordt vervolgens uitgevoerd, waarbij iedere keer uit alle verdelingen een waarde wordt getrokken. Hierdoor is het mogelijk een verwachtingscurve van het vermogen te bepalen. In het voorbeeld van Figuur 7 is het verwachte vermogen 8.34 MWth. De kans is 90% dat het vermogen tenminste 6.43 MWth is, en 10% dat het meer is dan 11.22 MWth.

DoubletCalc1D - uitvoer
Figuur 6. DoubletCalc1D uitvoerscherm.
DoubletCalc1D - uitvoer
Figuur 7. Vermogen-verwachtingscurve van het geothermisch vermogen.