DoubletCalc1D

DoubletCalc1D is een door TNO ontwikkeld softwaretool dat berekent hoeveel water opgepompt kan worden bij een bepaald pompvermogen, voor een gegeven doublet en ondergrond. Het maakt gebruik van een eenvoudig ondergrondmodel en een gestandaardiseerd doublet. De rekenmethode van DoubletCalc1D ligt ten grondslag aan het ThermoGIS rekenmodel dat hier wordt beschreven. De software en handleiding kunnen gedownload worden van de website www.nlog.nl/tools.

DoubletCalc well-pump configuration
Figuur 9. Schematisch overzicht van een geothermisch doublet dat gebruikt wordt in DoubletCalc1D.
DoubletCalc1D - input
Figuur 10. DoubletCalc1D invoerscherm.

In het invulscherm (Figuur 10) worden aquifereigenschappen(diepte, dikte, permeabiliteit, netto-bruto verhouding en temperatuur), de eigenschappen van de pomp en doublet (retourtemperatuur, pompefficiƫntie, pompdruk), en het vereenvoudigde putontwerp ingevuld. Vervolgens wordt berekend welk debiet dit doublet kan oppompen, wat, gegeven de retourtemperatuur, het geothermisch vermogen is, en, gegeven de pompefficiƫntie, de COP (coefficient of performance) (Figuur 11).

DoubletCalc1D - uitvoer
Figuur 11. DoubletCalc1D uitvoerscherm.

DoubletCalc1D vraagt bij de aquifer-eigenschappen niet alleen om de verwachte waarde (median), maar ook om een schatting van de minimale en maximale waarden (min - max). Voor alle eigenschappen wordt hiermee een driehoeksverdeling geconstrueerd. Een groot aantal (typisch >1000) Monte Carlo berekeningen wordt vervolgens uitgevoerd, waarbij iedere keer uit alle verdelingen een waarde wordt getrokken. Hierdoor is het mogelijk een verwachtingscurve van het vermogen te bepalen. In het voorbeeld van Figuur 12 is het verwachte vermogen 8.34 MWth. De kans is 90% dat het vermogen tenminste 6.43 MWth is, en 10% dat het meer is dan 11.22 MWth. De meest bepalende ondergrondparameter voor de onzekerheid van het debiet en vermogen is de permeabiliteit.

DoubletCalc1D - uitvoer
Figuur 11. Vermogen-verwachtingscurve van het geothermisch vermogen.