Economisch model

Het economisch model maakt gebruik van een aantal parameters (Tabel 4). Er wordt vanuit gegaan dat de investering in 15 jaar moet worden terugverdiend - dit is ook de looptijd van de SDE-regeling. De CAPEX bestaat uit putkosten en overige (installatie)kosten. De putkosten zijn diepte-afhankelijk en worden bepaald met de volgende formule (diepte in mAH):

boring CAPEX [€] = 250000 + 700 x diepte + 0.2 x diepte²

Deze CAPEX wordt vermeerderd met 15% onvoorzien en vermenigvuldigd met een schaalfactor van 1.5.

De OPEX bestaat uit een deel afhankelijk van het vermogen en een deel afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde energie (warmte). Los hiervan worden de kosten van de elektriciteit voor het aandrijven van de pomp berekend. Met een netto contante waarde model wordt per aquifer en per locatie de kostprijs per (warmte)energie-eenheid berekend in €ct/kWh.

Vervolgens wordt de economische potentie berekend door deze kostprijs te vergelijken met een referentieprijs. Deze referentieprijs is 5.1 €ct/kWh overeenkomend met het SDE-bedrag voor geothermie (gelijk aan 51 €/MWh). Voor doubletten dieper dan 4000m geldt een andere categorie (SDE-regelgeving) en wordt vergeleken met 6.5 €ct/kWh (65 €/MWh). Dit levert de volgende klassen op:

  • unknown: P10 kostprijs > referentieprijs (grijs)
  • indication: P10 kostprijs < referentieprijs (geel)
  • moderate: P30 kostprijs < referentieprijs (lichtgroen)
  • good: P50 kostprijs < referentieprijs (donkergroen)

De hoogte van het SDE++-basisbedrag bepaalt sterk hoe de economische overzichtskaart eruit ziet. Wanneer de kosten van concurrerende energiebronnen hoger worden, zoals in 2022 de gasprijs, wordt geothermie relatief aantrekkelijker. Er is daarom een scenario uitgerekend waarbij het basisbedrag is verdubbeld. Hierbij zijn de CAPEX en OPEX gelijk gehouden. In principe is dit niet realistisch, want door de hoge energieprijs wordt bijvoorbeeld ook de electriciteit die nodig is voor de ESP hoger. Ook de kosten van benodige materialen zoals staal etc. worden waarschijnlijk hoger. De onderstaande kaart die de economische potentie bij 100 €/MWh toont dient daarom ook alleen ter illustratie van de invloed die het basisbedrag heeft op het kaartbeeld.

economic potential overview 51 €/MWh
Economisch potentieel overzicht - 51 €/MWh
economic potential overview 100 €/MWh
Economisch potentieel overzicht - 100 €/MWh