Economisch model

Het economisch model maakt gebruik van een aantal parameters. Er wordt vanuit gegaan dat de investering in 15 jaar moet worden terugverdiend. Dit is ook de looptijd van de SDE-regeling. De CAPEX bestaat uit putkosten en overige (installatie)kosten. De putkosten zijn diepte afhankelijk en worden bepaald met de volgende formule: put CAPEX = 375000 + 1150 x diepte + 0.3 x diepte² in euro. De OPEX bestaat uit een deel afhankelijk van het vermogen en een deel afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde energie (warmte). Los hiervan worden de kosten van de elektriciteit voor het aandrijven van de pomp berekend. Met een netto contante waarde model wordt de kostprijs per (warmte)energie-eenheid berekend in EURct/kWh.

Vervolgens wordt de economische potentie berekend door deze kostprijs te vergelijken met een referentieprijs. Deze referentieprijs is 5.1 EURct/kWh overeenkomend met het SDE-bedrag voor geothermie. Voor doubletten dieper dan 4000m geldt een andere categorie (SDE-regelgeving) en wordt vergeleken met 6.5 EURct/kWh. Dit levert de volgende klassen op:

  • unknown: P10 kostprijs > referentieprijs
  • indication: P10 kostprijs < referentieprijs
  • moderate: P30 kostprijs < referentieprijs
  • good: P50 kostprijs < referentieprijs