ThermoGIS v2.0, oktober 2018

In de v2.0 release van oktober 2018 hebben veel veranderingen plaatsgevonden. De belangrijkste zijn de volgende:

  • Verbeteringen van de verbreiding, diepte en dikte van de aquifers, onder meer door het in het model opnemen van nieuwe seismische interpretaties en boringen.
  • Opname in het model van extra aquifers.
  • 'Witte vlekken' kaarten per laag, die de betrouwbaarheid van de kaarten weergeven, op basis van beschikbaarheid van data.
  • Verbetering van de modellering van de aquifer-eigenschappen.
  • Verbetering van het temperatuurmodel.
  • Aanpassing van de modelparameters van het rekenmodel aan de huidige stand van zaken. Het betreft hier onder meer de standaard dimensies van de boring en de economie.
  • Berekenen van alternatieve scenario's: putstimulatie en toevoegen van een warmtepomp.
  • Integratie van de web ‘basic’ en stand-alone ‘expert’ versies in een nieuwe mapviewer.