Samengevoegde lagen

Er zijn een aantal samengevoegde lagen (zie tabel in Aquifers). Voor de samengevoegde aquifers worden kaarten berekend op basis van de kaarten van de onderliggende aquifers. Netto diktes worden bij elkaar opgeteld en de permeabiliteit wordt gewogen met de netto dikte. De netto-bruto voor deze samengevoegde lagen is hierom altijd gelijk aan 1. Voor de berekening van de onzekerheid in dikte en permeabiliteit van de samengevoegde lagen wordt een correlatie factor van nul aangenomen. Dit betekent dat de eigenschappen van de onderliggende aquifers onafhankelijk van elkaar variëren.

Om de algemene geothermische potentie weer te geven, zijn er voor bepaalde output kaarten overzichtskaarten gecrëerd: de economische potentie, technische potentie, vermogen, mogelijk winbare warmte en in situ warmte (zie thermogis kaarten). Hiervoor zijn alle samengevoegde lagen bij elkaar op geteld.