Doubletparameters

Tabel 3 Technische parameters doublet
technische parameter waarde eenheid
top diepte uit kaart m
dikte uit kaart m
onzekerhied dikte (sd) uit kaart m
netto-bruto uit kaart -
permeabiliteit uit kaart mD
onzekerheid permeabiliteit uit kaart ln(mD)
temperatuur uit 3D-model °C
zoutgehalte water diepte-afhankelijk ppm
anisotropie permeabiliteit 3 -
injectietemperatuur 30 °C
minimum aquifertemperatuur 20 °C
afstand tussen de twee putten op reservoirniveau geoptimaliseerd m
efficiëntie pomp 60 %
diepte pomp productieput 500 m
pompdruk geoptimaliseerd bar
krommingsfactor puttraject 1.1 -
putsegmentlengte 50 m
buitenste diameter (open productieinterval) 8.5 inch
binnenste diameter (casing) 8.5 inch
productieput skin -1 -
injectieput skin -1 -
Tabel 4 Economische parameters
parameter waarde eenheid
economische levensduur 30 jaar
duur van boring 2 jaar
vollasturen 6000 uur
putkosten diepte-afhankelijk M€
CAPEX basiskosten (excl. putten) 3 M€
CAPEX variabele kosten (excl. putten) 300 €/kW
CAPEX onvoorzien 15 %
jaarlijkse OPEX per eenheid vermogen 100 €/kW
jaarlijkse OPEX per eenheid geproduceerde energie 0.19 €ct/kWh
aankoopprijs electriciteit voor operaties 8 €/kWh
belastingtarief 25 %
rente op lening 5 %
inflatie 1.5 %
verwacht rendement op eigen vermogen 14.5 %
schuldquote 80 %