Doubletparameters

De technische en economische parameters die in de berekeningen worden gebruikt staan hieronder beschreven. Voor verdere uitleg, ook voor de diepte afhankelijke en geoptimaliseerde parameters, zie het Rekenmodel.

Tabel 1: Technische parameters

Technische parameters Waarde Eenheid
top diepte uit kaart m
dikte uit kaart m
onzekerheid dikte (SD) uit kaart m
netto-bruto uit kaart -
permeabiliteit uit kaart mDarcy
onzekerheid in natuurlijk logaritme permeabiliteit uit kaart ln(mDarcy)
temperatuur uit 3D model °C
zoutgehalte water diepte afhankelijk ppm
kh/kv ratio 1 -
retourtemperatuur 30 °C
minimum aquifertemperatuur 20 °C
afstand tussen de twee putten geoptimaliseerd m
pompsysteem efficiëntie 0.6 -
pompdiepte productieput 500 m
pompdruk geoptimaliseerd Bar
krommingsfactor puttraject 1.1 -
putsegmentlengte 50 m
buitenste diameter (open productieinterval) 8.5 inch
binnenste diameter (casing) 8.5 inch
casing ruwheid 1.38 milli-inch
injectieput skin -1 -
productieput skin -1 -

 

Tabel 2: Economische parameters

Economische parameters Value Unit
economische levensduur 15 jaar
duur van boring 2 jaar
vollasturen 6000 uur
putkosten diepte afhankelijk M€
CAPEX basis kosten (excl. putten) 3 M€
CAPEX variabele kosten (excl. putten) 300 €/kW
CAPEX onvoorzien 15 %
jaarlijkse OPEX per eenheid vermogen 60 €/kW
jaarlijkse OPEX per eenheid geproduceerde energie 0.19 €ct/kWh
aankoopprijs elektriciteit voor operaties 8 €ct/kWh
belastingstarief 25 %
rente op de lening 5 %
inflatie 2 %
verwacht rendement op eigen vermogen 7 %
schuldquote 80 %