ThermoGIS kaarten

De volgende kaarten zijn beschikbaar in de mapviewer:

Kaart Eenheid Beschrijving
Top diepte m diepte van de bovenkant van de aquifer
Dikte P m bruto dikte van de aquifer
Permeabiliteit P mD permeabiliteit van de netto aquifer
Netto-bruto - netto-bruto verhouding van de aquifer
Transmissiviteit P Dm product van dikte, netto-bruto verhouding en permeabiliteit
Temperatuur °C temperatuur in het midden van de aquifer
Debiet P,S m³/uur productie- en injectiedebiet
Vermogen P,S,W MWth vermogen van het geothermische doublet
In situ warmte GJ/m² initiële warmte in de aquifer
Mogelijk winbare warmte GJ/m² theoretisch winbare warmte zonder technische of economische beperkingen
Technische potentie S,W - technische potentie gebaseerd op ondergrond- en doubletparameters
Economische potentie S,W - potentie gebaseerd op technische en economische parameters en een vergelijking met het SDE++ basisbedrag
'Witte vlekken' - transparantie die de data beschikbaarheid aangeeft

P: p90-p50-p10 kaarten
S: Alternatieve kaart o.b.v. een gestimulateerde put
W: Alternatieve kaart o.b.v. inzet van een warmtepomp