Rekenmodel

ThermoGIS toont de technische en economische potentie voor 'direct use' aardwarmtewinning in de vorm van een groot aantal kaarten. Met behulp van DoubletCalc1D wordt eerst in het technisch model per gridcel van 1x1 km de technische haalbaarheid van geothermische warmwaterproductie bepaald (debiet, vermogen). Vervolgens wordt met behulp van een economisch model de economische potentie berekend.

Een tweetal alternatieve scenario's is berekend om het effect van stimulatie en toevoeging van een warmtepomp te bepalen.