Rekenmodel

Een techno-economische analyse resulteert in de belangrijkste output van ThermoGIS: economische potentiekaarten met direct gebruik van de warmte (dus geen omzetting naar elektriciteit). Met behulp van DoubletCalc1D wordt in het technisch model per cel van 1x1 km de technische haalbaarheid van geothermische warmwaterproductie bepaald. Vervolgens wordt met behulp van een economisch model de economische potentie berekend.

Alternatieve scenario's zijn berekend om het effect van put stimulatie en toevoeging van een warmtepomp te bepalen.